134/2012. (VI. 18.) számú határozata Napközi Otthonos Óvodában 2013. évi nyugdíjazás miatti felmentési idő alatti párhuzamos foglalkoztatáshoz hozzájárulásról döntés-

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
134/2012. (VI. 18.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének kérelmére nem engedélyezi 2013. január 9-től nyugdíjazás miatt felmentési idejét töltő óvónő felmentési ideje teljes időtartamára helyettes óvónő alkalmazását, azt a felmentési idő munkavégzés alóli mentesítés kötelező időtartamán (4 hónap) felül a közalkalmazott 2013. évi időarányos szabadsága idejére, az előterjesztés szerinti felmentési időpont tartása esetén 2013. március 26-tól engedélyezi.
 
A helyettes fenti időtartamra felmerülő bérköltségét a 2013. évi költségvetésben kéri tervezni.
 
 
Határidő:2013. január 1.
Felelős: intézményvezető, gazdasági vezető
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
               
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. június 19.
 
Dr. Horváth Béla jegyző