133/2012. (VI. 18.) számú határozata – A Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés című pályázati felhívására (TÁMOP – 3.1.11-12/1) pályázat benyújtásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
133/2012. (VI. 18.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület pályázat benyújtását rendeli el Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés című pályázati felhívására (TÁMOP – 3.1.11-12/1).
 
A pályázatírással és a projektmenedzsment feladtok ellátásával az Aditus Zrt-t (1054 Budapest, Báthori u. 3. I. em.) bízza meg.
 
 
Határidő:2012. július 31.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                          
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. június 19.
 
Dr. Horváth Béla jegyző