134/2011. (IX. 27.) számú határozata – Nagymarosi Krónika és Hősök Könyve vezetésről beszámoló

A Képviselő-testület a Nagymarosi Krónika és Hősök Könyve vezetéséről szóló beszámolót megismerte és elfogadja, megköszönve Döbrössy Mihályné lelkiismeretes, alapos munkáját.
 

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                         

 

                        

 
Petrovics László s.k. 
 

polgármester                                                      

 
 
 
 

dr. Horváth Béla s.k.

 

jegyző