133/2011. (IX. 27.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóját az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.
 

K.m.f.

 

          

Petrovics László s.k. 
 

polgármester                                                      

 
 
 
 

dr. Horváth Béla s.k.

 

jegyző