133/2010. (VIII. 16.) számú határozata – Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
133/2010. (VIII. 16.) számú határozata

A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

K.m.f.
 

Zoller Csaba s.k.
 alpolgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 08. 17.