Polgárváros királyi panorámával

133/2016. (IX. 26.) számú határozat – Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntető okiratának jóváhagyásáról döntés

2016-10-05

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

133/2016. (IX. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 151/2015. (IX. 28.) határozatát fenntartva jóváhagyja a szobi székhelyű Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás Szob Város polgármestere által megküldött tervezetét.

 

Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot a társulás elnökének (székhely önkormányzat polgármesterének) küldje meg, egyúttal felhatalmazza a megszüntető megállapodás aláírására.

 

 

Határidő: 2016. október 15.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. szeptember 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző

Last modified: 2016-10-05

A hozzászólás jelenleg zárva.