132/2016. (IX. 26.) számú határozat – Szociális célú tűzifa támogatás iránti igény benyújtásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

132/2016. (IX. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület igénylés benyújtását határozza el a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló belügyminisztériumi pályázati kiírásra.

 

A 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám és a 2016. január 1-jei lakosságszámból a 80 év felettiek együttes számát (229 fő) figyelembe véve összesen 150 m3 tűzifa mennyiséget igényel.

A támogatás 1000 Ft/m3+ ÁFA összegű önrészét és a szállítási költséget vállalja, 2016. évi költségvetése szociális támogatások előirányzatából biztosítja.

 

Vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

 

Felkéri a polgármestert az igénylés benyújtására.

 

 

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: polgármester, gazdasági vezető

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. szeptember 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző