133/2015. (VIII. 17.) számú határozat – Településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv, Helyi Építési Szabályzat) módosítása folyamatában az elkészült munkaközi anyag megtárgyalása, közbenső döntés meghozatala

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

133/2015. (VIII. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv, Helyi Építési Szabályzat) módosításához elkészült tervezői javaslat I/1-4., I/6-9., I/11-15. módosítási pontjait elfogadja, a dokumentációt alkalmasnak tartja az egyeztetési eljárás lebonyolítására.

Az I/5. pont esetében a 100 méter távolság törlését kéri, az I/10. pont esetében (Kamilla utca-Nefelejcs utca) pedig az övezeti határvonalat a módosítási igénynek megfelelően módosítani kívánja.

 

Felkéri a tervezőt a döntésnek megfelelően a további tervezési feladatok elvégzésére és a polgármestert az egyeztetési eljárás lefolytatására.

 

 

Határidő: 2015. szeptember 15.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: főépítész, városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. augusztus 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző