132/2015. (VIII. 17.) számú határozat – „Tiszta udvar, rendes ház” cím 2015. évi adományozásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

132/2015. (VIII. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján 2015. évben „Tiszta udvar, rendes ház” címet adományoz, továbbá

20 000 Ft pénzjutalomban részesíti Burgermeister Mária 1. helyezett,

15 000 Ft pénzjutalomban Farkas Ferenc 2. helyezett és

10 000 Ft pénzjutalomban Iker Katalin 3. helyezett pályázókat.

 

Felkéri a polgármestert a díjak átadására a 2015. augusztus 20. napi ünnepség keretében.

 

 

Határidő: 2015. augusztus 20.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      


dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. augusztus 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző