132/2012. (VI. 18.) számú határozata -Folyamatban lévő pályázatok ÁFA változásából eredő önrész módosításáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
132/2012. (VI. 18.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nagymaros, Fehérhegy, vízelvezetés tárgyában KMOP-3.3.1/B-10-2010-0009 szám alatt zajló pályázati projekt önrészét az ÁFA mértékének változása miatt az alábbiak szerint módosítja:
 
Eredeti költségvetés
Teljes projektköltségvetés (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Önerő (Ft)
76 461 956
68 815 760
7 646 196
 
ÁFA kompenzációt követő költségvetés
Teljes projektköltségvetés (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Önerő (Ft)
77 600 547
69 840 492
7 760 055
 
A 113 859 Ft többlet önrészt a talajterhelési díj bevételéből kívánja fedezni.
 
Határidő:2012. június 25.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport
 
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. június 19.
 
Dr. Horváth Béla jegyző