132/2010. (VIII. 16.) számú határozata – Napköziotthonos Óvoda létszámkeretének módosításáról döntés

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
132/2010. (VIII. 16.) számú határozata

A Képviselő-testület az óvodavezető javaslatára a Napköziotthonos Óvoda létszámkeretének 2 fő óvónővel és 1 fő dajkával történő bővítése iránti kérelmét a következő módosítással fogadja el:

2 fő óvodapedagógus felvételéhez járul hozzá, azzal, hogy egy fő óvodapedagógus bérköltségét az intézmény bérmegtakarításából kell fedezni, a fennmaradó dajka munkakört pedig belső átszervezéssel kell betölteni.

Ennek megfelelően elrendeli az óvoda személyi juttatás előirányzata módosítását.

Határidő: azonnal, ill. 2010. augusztus 31.
Felelős: óvodavezető, gazdálkodási csoportvezető

 

K.m.f.
 

Zoller Csaba s.k.
 alpolgármester

dr. Horváth Béla s.k.
 jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 08. 17.