131/2016. (IX. 26.) számú határozat – Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi programjához csatlakozásról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

131/2016. (IX. 26.) számú határozata

 

 

A képviselő-testület jelen határozatával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához.

 

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint jár el.

 

A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében 2017. évben 600 000 Ft-tal támogatja a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatókat.

 

Határidő: 2016. október 3.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: hatósági csoport

 

 

K.m.f.

                         

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

A kivonat hiteléül:

2016. szeptember 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző