131/2012. (VI. 18.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
131/2012. (VI. 18.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot nem fogadta el, de a meghívóban szereplő napirendi pontokat és előterjesztéseket tárgyalja.
 
 
 
K.m.f.
 
 
                                         
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. június 19.
 
Dr. Horváth Béla jegyző