12/2015. (I. 26.) számú határozata – Rendőrséggel kapcsolatos feladatok áttekintése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

12/2015. (I. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Szimon Attila képviselő, és egyúttal a Közbiztonsági Bizottság elnöke rendőrséggel kapcsolatos tájékoztatóját elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. január 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző