13/2014. (I. 27.) számú határozata – Parkolóhely megváltási ügyben benyújtott kérelemről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2014. (I. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Dekan Ter Plusz Kft. kérelmére a Nagymaros 843/1/K hrsz. alatti ingatlanon a 2011. évben megnyílt kereskedelmi üzlet (toBORzó) gépjármű elhelyezési kötelezettsége pénzbeli megváltására létrejött megállapodást és a 3/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendeletet nem kívánja módosítani, a megváltási összeg elengedésére utólagosan nincs lehetőség.
 
Felajánlja a kérelmezőnek a teljes megváltási összeg Hegy utca útburkolatának javítására, felújítására történő fordítása lehetőségét, a Polgármesteri Hivatal szakmai ellenőrzése mellett.
 
Felkéri a polgármestert a kérelmező értesítésére.
 
 
Határidő:2014. január 31.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. január 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző