12/2014. (I. 27.) számú határozata – Településképi véleményezési eljárásban javaslat

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2014. (I. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatával egyetértve javasolja a polgármesternek, hogy a nagymarosi 52 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában benyújtott településképi vélemény iránti kérelmet vélemény megadása nélkül küldje vissza a kérelmezőnek, tekintettel arra, hogy a településképi véleményezési és bejelentési eljárásról szóló 11/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni fennmaradási engedélyezési eljárások esetében.
 
Javasolja továbbá a főépítészi vélemény építéshatóságnak való megküldését.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. január 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző