13/2012. (I. 30.) számú határozata – Településrendezési tervek felülvizsgálata elvégzésére árajánlatok kérése

A Képviselő-testület az előzetes árajánlat alapján – tekintettek arra, hogy a szolgáltatás nem éri el a közbeszerzési nemzeti értékhatárt – szükségesnek tartja 3 árajánlat megkérését a településrendezési tervek felülvizsgálata elvégzésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére.

Az árajánlatok alapján soronkövetkező ülésén dönteni kíván a szolgáltatás megrendeléséről, és a felülvizsgálat megindításáról.

Határidő: 2012. február 29.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: főépítész, városfejlesztési és városüzemeltetési csoportvezető

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.                  dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                      jegyző