14/2012. (I. 30.) számú határozata – Testvérvárosi pályázat

A Képviselő-testület a polgármester javaslatára elviekben támogatja testvérvárosi pályázat benyújtását.

Annak önrészéről és a költségvetésbe történő beépítéséről következő ülésén kíván dönteni.

Határidő: 2012. február 29.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.                        dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                            jegyző