13/2011. (I. 31.) számú határozata – Gondozási Központ létszáma átmeneti módosításáról (párhuzamos foglalkoztatásról) döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2011. (I. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a Gondozási Központ alkalmazotti létszáma átmeneti módosításáról, a nyugdíjba vonuló alkalmazott felmentési ideje időtartamára a feladat zavartalan ellátása érdekében a párhuzamos foglalkoztatásról a döntést következő ülésén, a támogatási lehetőségek megvizsgálását követően, annak elmaradása esetén hozza meg.
 
Felkéri az intézményvezetőt az estleges támogatási lehetőségek megvizsgálására.
 
 
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: intézményvezető
 
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
       
Petrovics László s.k.       
polgármester                                               
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
      
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 02. 01.