8/2011. (I. 31.) számú határozata – Étkezési térítési díjak mérsékléséről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2011. (I. 31.) számú határozata
 
 
 
 
 
 
Határidő: 2011. február 1.
Felelős: jegyző, intézményvezető
 
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
       
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 02. 01.