14/2011. (I. 31.) számú határozata – 2011. évi intézményi térítési díjak meghatározása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2011. (I. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az intézményvezetők javaslatára a művészeti iskola, az étkeztetés és a könyvtár esetében a térítési díjakat 2011-ben nem kívánja emelni.
 
 
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezetők, jegyző
 
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
       
Petrovics László s.k.    
polgármester                                                  
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
       
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 02. 01.