12/2010. (I.25.) számú határozata – 12178 hrsz-ú ingatlan értékesítése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2010. (I.25.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 12178 hrsz-ú ingatlan meghívásos versenytárgyaláson, a közvetlenül szomszédos ingatlanok tulajdonosainak meghívásával történő értékesítéséről határoz. A kikiáltási ár 1 263 000 Ft, azzal, hogy az lefelé a forgalmi értékig (670 000 Ft) csökkenthető.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításról szóló 4/2006 (III. 7.) rendelet alapján az eljárást lebonyolítsa, és az adásvételi szerződést az eljárás nyertesével megkösse.

Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
Határidő: 2010. február 28.

 

 

 

Kmf.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 01. 26.
Jkv. vezető