130/2016. (IX. 26.) számú határozat – A Nagymarosi Római Katolikus Plébánia templomi freskók felújítási költsége támogatása iránti kérelméről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

130/2016. (IX. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymarosi Római Katolikus Plébánia plébánosa nagymarosi római katolikus templombelső restaurálás támogatása iránti kérelmére a következő döntést hozza:

 

1 millió Ft támogatást biztosít a szentélyrestaurálás munkálataihoz az 5 millió forint saját forrás rendelkezésre állása esetén, a költségvetés önkormányzat egyéb dologi kiadások előirányzat terhére.

 

 

Határidő: 2016. október 31.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

 

 

        

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. szeptember 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző