Polgárváros királyi panorámával

131/2015. (VIII. 17.) számú határozat – Napirend elfogadása

2015-08-26

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

131/2015. (VIII. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.      „Tiszta udvar, rendes ház” cím 2015. évi adományozásáról döntés

2.      Településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv, Helyi Építési Szabályzat) módosítása folyamatában az elkészült munkaközi anyag megtárgyalása, közbenső döntés meghozatala

3.      Támogatásmegelőlegező hitel felvételéről döntés (MVH autó pályázat)

4.      Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása

5.      Önkormányzati tulajdonú 11001 hrsz-ú árok ingatlanra szolgalmi jog alapítása iránti kérelemről döntés

6.      Magyar Telekom Nyrt.-vel mobiltelefon bázisállomás elhelyezéséről bérleti szerződés (hosszabbítás) jóváhagyása (zárt ülés)

7.      Gondozási Központ felvételi kérelem tárgyalása (zárt ülés)

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. augusztus 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző

Last modified: 2015-08-26

A hozzászólás jelenleg zárva.