130/2015. (VIII. 12.) számú határozat – Rendkívüli szociális támogatás iránti pályázat benyújtásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

130/2015. (VIII. 12.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület pályázat benyújtását rendeli el a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázati kiírása 1. c) pontja alapján, a 2015. március 1. utáni települési támogatások fedezetének biztosítása érdekében, rendkívüli szociális támogatás megállapítása iránt.

Az igénybejelentést a 2015. december 31-ig tartó időszak települési támogatásai kifizetéseihez kell benyújtani.

 

Felkéri a polgármestert a támogatási kérelem határidőben történő benyújtására.

 

Határidő: 2015. augusztus 15.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: gazdasági vezető, Hatósági Csoport

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. augusztus 12.

 

Dr. Horváth Béla jegyző