131/2010. (VIII. 16.) számú határozata – Védőnői állásra benyújtott pályázatok elbírálása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
131/2010. (VIII. 16.) számú határozata

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a védőnői munkakör betöltésére kiírt pályázati felhívásra mindkét pályázó, Fodorné Halmosi Laura és Hunya Zsoltné (Németh Katalin) benyújtott pályázata érvényes.
A Képviselő-testület a pályázatok alapján Hunya Zsoltné pályázatát támogatja, és őt legkésőbb 2011. január 3. napjától, határozatlan időre, négy hónapos próbaidő kikötésével védőnőnek kinevezi.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik.

Felkéri a polgármestert a kinevezés aláírására.

Határidő: 2010. november 30., ill. 2011. január 3.
Felelős: polgármester
A végrehajtást végzi: személyügyi ügyintéző

 

K.m.f.
 

Zoller Csaba s.k.
alpolgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

A kivonat hiteléül:
2010. 08. 17.