128/2010. (VII. 12.) számú határozata – Vis maior támogatási igény benyújtása

Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

128/2010. (VII. 12.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a polgármester ebr42 rendszerben történt előzetes igénybejelentését megerősítve úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

 

A káresemények megnevezése és helye:

 

1. Partfal és pinceomlás: Mihályhegy, Hegy utca, Szamaras, Kálvária lépcső (264, 10353, 10354, 600, 843/1 hrsz.):

A káresemény forrásösszetétele:

adatok Ft-ban

Megnevezés

2010. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft

11 604 500

10

Biztosító kártérítése Ft

0

 

Egyéb forrás Ft

0

 

Vis maior igény Ft

104 440 500

90

Források összesen Ft

116 045 000

100

 

 

2. Árvízi védekezés: Duna-part Selmecbánya utcától a Radnóti utcáig, Széchenyi sétány, Zöldfa utca, Nyár utca, Német utca, Béla sétány, Hunyadi sétány, Molnár utca, Mainzi utca, Váci út, Király utca, Árpád utca, Tégla utca, Tavasz utca, Gyár utca, utcák (.0476/4, 1500/3, 1750, 1748/1, 1755, 1779, 0476/12, 1812, 1866, 1982, 1932, 1997, 2027, 2047, 2068, 2083, 2118, hrsz)

A káresemény forrásösszetétele:

adatok Ft-ban

Megnevezés

2010. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft

0

0

Biztosító kártérítése Ft

0

 

Egyéb forrás Ft

0

 

Vis maior igény Ft

26 000 000

100

Források összesen Ft

26 000 000

100

 

3. Árvíz okozta közterületi károk: Széchenyi sétány, Német utca, Béla sétány, Hunyadi sétány, Molnár utca, Fő tér, Magyar utca, Váci út, Király utca, Árpád utca, Tégla utca, Radnóti Miklós utca, Rákóczi Ferenc utca, Szent Imre Herceg tér, Dézsma utca, Kossuth sor (0476/4, 1500/3, 1750, 1779, 1812, 0476/12, 1848/2, 1848/3, 0476/12, 1997, 1932, 2027, 2047, 2118, 617, 1275/3, 10931, 1275/1, 606, 1456/11, 2042, 2087/1 hrsz)

 

A káresemény forrásösszetétele:

adatok Ft-ban

Megnevezés

2010. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft

7 130 875

10

Biztosító kártérítése Ft

0

 

Egyéb forrás Ft

0

 

Vis maior igény Ft

64 177 875

90

Források összesen Ft

71 308 750

100

 

 

 4. Aranyos utca útburkolatában rendkívüli esőzés okozta kár: Aranyos utca (159, 155/5, 85/1 hrsz)

A káresemény forrásösszetétele:

adatok Ft-ban

Megnevezés

2010. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft

1 517 500

10

Biztosító kártérítése Ft

0

 

Egyéb forrás Ft

0

 

Vis maior igény Ft

13 657 500

90

Források összesen Ft

15 175 000

100

 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 202 528 750 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.

 

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik.

 

A bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.

 

Az adott káreseményekre nem igényelt biztosítási összeget.

 

A Képviselő-testület kijelenti, hogy a károsodott ingatlanokra (közterületek) az önkormányzat biztosítást nem tud kötni.

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

 

A Képviselő-testület kizárólag feltétlen szükség esetén a saját forrás legfeljebb 10 %-os mértékű összegét – tekintettel önhibáján kívül hátrányos helyzetére, és a teljesítőképességét jelentősen meghaladó károkra – 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

 

Határidő: 2010. augusztus 5.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

 

 

 

K.m.f.

                                                     

 

 

Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

      polgármester                                                                           jegyző  

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2010. 07. 13.