129/2015. (VIII. 12.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

129/2015. (VIII. 12.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.      Rendkívüli szociális támogatás iránti pályázat benyújtásáról döntés

 

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. augusztus 12.

 

Dr. Horváth Béla jegyző