130/2014. (VIII. 14.) számú határozata – Helyi Választási Bizottság tagjai megválasztása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

130/2014. (VIII. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény 23. § alapján a jegyző (Helyi Választási Iroda vezetője) indítványára a 2014. évi polgármester és helyi önkormányzati képviselő választáson közreműködő nagymarosi Helyi Választási Bizottság tagjait a következők szerint megválasztja:

 

Tagok: Mészárosné Hutter Erzsébet, Jórász Istvánné, dr. Maurer-Morvai Ágnes

Póttag: Döbrössy Mihályné, Csizmadia Ferencné

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a megválasztott tagokat értesítse a döntésről, szervezze meg oktatásukat, és készítse elő eskütételüket.

 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2014. augusztus 31.

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. augusztus 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző