129/2014. (VIII. 14.) számú határozata – Önkormányzati ingatlanrészt (Őz utca) érintő telekalakításról, értékesítésről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

129/2014. (VIII. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 2501/1 hrsz. alatti ingatlan 2502 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa által lekerített részének telekalakítás keretében történő rendezéséről és értékesítéséről dönt dr. Inokai Balázs (Őz u. 21.) kérelmező részére – a Helyi Építési Szabályzat szerinti véderdő funkció fenntartásával – az értékbecslésben megállapított, az értékbecslés díjával növelt 146 750 Ft vételárért.

 

A telekalakítás költsége is a kérelmezőt terheli.

 

Felkéri a Polgármestert, hogy eljárjon az ingatlan értékesítésének ügyében, egyúttal felhatalmazza a telekalakítási vázrajz és szerződés, valamint az adásvételi szerződés aláírására.

 

 

Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

Határidő: 2014. szeptember 30.

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. augusztus 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző