131/2014. (VIII. 14.) számú határozata – A nemzetiségi szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjai megválasztása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

131/2014. (VIII. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választáson közreműködő Szavazatszámláló Bizottság tagjait az 5. szavazókörben (2626 Nagymaros, Fő tér 14. Művelődési Ház) a következők szerint megválasztja:

Tagok: Kerestély Anna, Legény Péterné, Legény Péter.

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a megválasztott tagokat értesítse a döntésről, szervezze meg oktatásukat, és készítse elő eskütételüket.

 

 

Felelős: jegyző

Határidő: 2014. augusztus 31.

 

 

 

K.m.f.

                                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. augusztus 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző