130/2011. (IX.12.) számú határozata – Önkéntes Tűzoltó Egyesület címerhasználati kérelme

 

 
Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
130/2011. (IX.12.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmére hozzájárul az önkormányzat címerének az egyesület használatában álló gépjárművön, az egyesület hivatalos levelezésén, tagjai hivatalos ruházatán, honlapján, pecsétjén, és ajándéktárgyakon (így különösen naptár, képeslap, kulcstartó, kerámia) való használatához.
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az egyesület képviselőjét értesítse.
 
 
Határidő: 2011. szeptember 13.
Felelős: jegyző
 
 
 
 
K.m.f.
                                         
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 09. 13.