131/2011. (IX.12.) számú határozata – Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének megválasztása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
131/2011. (IX.12.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének Fekete Zsolt képviselőt megválasztja.
 
Felkéri a jegyzőt a Szervezeti és Működési szabályzat 3. melléklete módosításának elkészítésére.
 
 
Határidő:2011. szeptember 26.
Felelős: jegyző
 
 
 
 
K.m.f.
                                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
      
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 09. 12.