129/2011. (IX.12.) számú határozata – Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására pályázat (2. fordulós) benyújtásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
129/2011. (IX.12.) számú határozata
 
 
1. A Képviselő-testület a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
 
2. Nagymaros Város Önkormányzatának képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
 
I. Az önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő feletti.
 
II. Az önkormányzat helyi adó bevezetéséről már 1993-ban döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 129.000 ezer forint összegű bevételt tervez.
 
III. Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendeletét 69 693 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
 
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
 
V. Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
 
 
Határidő: azonnal
Felelős:polgármester, jegyző
 
 
 
 
K.m.f.    
                                   
 
Petrovics László s.k.                                                      
polgármester
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
   
 
                                                                     
A kivonat hiteléül:
2011. 09. 13.