130/2010. (VIII. 16.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
130/2010. (VIII. 16.) számú határozata

A Képviselő-testület a Polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.

 

K.m.f.


Zoller Csaba s.k.           dr. Horváth Béla s.k.
alpolgármester                        jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 08. 17.