129/2010. (VIII. 16.) számú határozata – Napirend elfogadása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
129/2010. (VIII. 16.) számú határozata

A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Petrovics László polgármester
2.) Védőnői állásra benyújtott pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Petrovics László polgármester
3.) Napköziotthonos Óvoda létszámkeretének módosításáról döntés
Előterjesztő: Petrovics László polgármester
4.) Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról, és az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Petrovics László polgármester, Hajdú László gazdálkodási csoportvezető
5.) Árvízvédelmi pályázat módosított önrészének elfogadása
Előterjesztő: Murányi Zoltán csoportvezető
6.) Szálloda utcai ingatlanok értékesítése
Előterjesztő: dr. Keczely Béla aljegyző, Murányi Zoltán csoportvezető
7.) Az önkormányzat tulajdonában álló kóspallagi 0135/4 hrsz-ú ingatlan részének értékesítéséről, út lejegyzéséről döntés
Előterjesztő: Petrovics László polgármester, Murányi Zoltán csoportvezető
8.) Molnár u. 1. szám alatti, és a Felsőmezői ingatlan-együttes önkormányzati tulajdonba vételéről döntés
Előterjesztő: Petrovics László polgármester, Murányi Zoltán csoportvezető
9.) Egyebek:
– folyószámlahitel szerződés megkötéséről döntés,
– lakáskérelmek elbírálása,
– ingatlan hasznosítás,
– HÉSZ felülvizsgálat,
– képviselői kérdések.
10.) A Helyi Választási Bizottság, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán közreműködő Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása (zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Horváth Béla jegyző
11.) Pest Megyei Kitüntetésekre javaslattétel (zárt ülés)
Előterjesztő: Petrovics László polgármester, Nagy Eszter stratégiai referens

K.m.f.

Zoller Csaba s.k. alpolgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

A kivonat hiteléül:
2010. 08. 17.