128/2015. (VII. 21.) számú határozat – Nagymarosi Sportegyesület Kajakpóló Szakosztály ingatlan használati kérelme tárgyalása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

128/2015. (VII. 21.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymarosi Sportegyesület Kajakpóló Szakosztály kérelmére úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 1879/5 hrsz-ú strandfürdő megjelölésű ingatlanon álló külön bejáratú, szoba, konyha, mosdó helyiségekből álló ingatlanrészt a Nagymarosi Sportegyesülettel az 1879/4 hrsz-ú csónakház használata tárgyában kötendő szerződés keretében, az abban megállapított határozott időtartamra ugyancsak az egyesület ingyenes használatába adja.

 

Amennyiben a szakosztály a jövőben kiválik az egyesületből, akkor az új szervezettel való szerződéskötésről ismételt döntést kell hozni.

 

Felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kiegészített használati szerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. július 22.

 

Dr. Horváth Béla jegyző