128/2014. (VIII. 14.) számú határozata – Önkormányzati ingatlanrészt (Nimród utca) érintő telekalakításról, értékesítésről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

128/2014. (VIII. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nimród utca (2205 hrsz.) területéből és az önkormányzati tulajdonú 2602/8 hrsz. alatti ingatlan 2206 hrsz. alatti ingatlan egykori tulajdonosa által lekerített részének telekalakítás keretében történő rendezéséről és értékesítéséről dönt Nagy Tamás (Nimród u. 7.) kérelmező részére, az értékbecslésben megállapított, az értékbecslés díjával növelt 157 750 Ft vételárért.

A telekalakítás és a közút esetleges átminősítésének költsége is a kérelmezőt terheli.

 

Felkéri a Polgármestert, hogy eljárjon az ingatlan értékesítésének ügyében, egyúttal felhatalmazza a telekalakítási vázrajz és szerződés, valamint az adásvételi szerződés aláírására.

 

 

Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

Határidő: 2014. szeptember 30.

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. augusztus 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző