127/2015. (VII. 21.) számú határozat – Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás törzstőke pótlás igényére pályázat benyújtásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

127/2015. (VII. 21.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak a Zöld Híd Régió Nkft. tulajdonosaként szükséges törzstőke pótlási kötelezettségéből eredő megkeresésére kijelenti, hogy az önkormányzat működőképessége veszélyeztetése nélkül nem képes és nem is kívánja a lakosságszám alapján rá eső 9 706 508 Ft törzstőke pótlást biztosítani.

 

Fentiek alapján a Társulás kérésére támogatási igény benyújtását rendeli el a törzstőke pótlási kötelezettség önkormányzatra eső 9 706 508 Ft összege iránt a Belügyminisztériumhoz, rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás megállapítása érdekében.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igényt az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül és papír alapon is nyújtsa be.

 

 

Határidő: 2015. augusztus 10.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: gazdasági vezető

 

 

K.m.f.

                                        

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. július 22.

 

Dr. Horváth Béla jegyző