127/2014. (VIII. 14.) számú határozata – Vasút utca 49. szám (338 hrsz.) alatti ingatlanra benyújtott vételi-bérleti kérelemről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

127/2014. (VIII. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Vasút utca 49. szám (338 hrsz.) alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant tűzoltó egyesület által nem használandó részét a Kok Gábor által benyújtott vételi-bérleti kérelem alapján a következő feltételekkel értékesíteni kívánja:

a)      értékbecslést kell készíteni, és minimálisan a menekülő áron kell felkínálni értékesítésre az ingatlant,

b)      a társasházi alapító okiratot el kell készíttetni és a társasházat be kell jegyeztetni,

c)      az ingatlanrészt fel kell ajánlani elővásárlásra a szomszédoknak,

d)     a kérelmező részére történő értékesítés esetén a tervezett bútorkészítési tevékenység folytatásához elő kell írni a csarnok hangszigetelésének elvégzését,

e)      a kérelmezőnek elő kell írni a homlokzati áttervezésben való közreműködést.

 

 

Határidő: 2014. szeptember 15.

Felelős: polgármester, jegyző

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                    

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. augusztus 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző