126/2015. (VII. 21.) számú határozat – Rákóczi Ferenc út 88. szám előtti 1275/3 hrsz. közterület használata iránti kérelem ismételt tárgyalása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

126/2015. (VII. 21.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület kérelemre a Rákóczi Ferenc út 88. szám előtti 1275/3 hrsz-ú közterület kérelmező ingatlana előtti, saját költségére leburkolt része használatának engedélyezéséről dönt Mojzes Péterné részére, gépkocsi elhelyezés céljára, 500 Ft/m2/hó díjért. A kérelmező a teljes területet kizárólag az ingatlanában gépkocsi forgalommal járó rendezvény, esemény során használhatja kizárólagosan, és zárhatja le, egyéb időpontokban köteles egy gépkocsi parkolásához szükséges területet szabadon hagyni.

Az engedély nélkül megvalósított közterület-használatra tekintettel június, július hónapra a közterület-használat után fizetendő díj a közterület-használat rendjéről szóló 3/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése alapján ötszörös mértékben számítottan 2500 Ft/m2/hó.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntés alapján a közterület-használati engedélyt a kérelmező részére adja ki.

 

 

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: városfejlesztési csoport

 

 

K.m.f.

        

                

Petrovics László s.k. 
polgármester  
                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. július 22.

 

Dr. Horváth Béla jegyző