126/2014. (VIII. 14.) számú határozata – Zöldpont Egyesület turisztikai együttműködési, ingatlan hasznosítási ajánlatáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

126/2014. (VIII. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Zöldpont Egyesület és Szerkesztőséggel való turisztikai együttműködést támogatja.

 

A Szálloda épületegyüttes érintett ingatlanai értékesítése tekintetében kéri a döntés előkésztését, az adásvételi feltételek letárgyalását.

 

Erről és a vázoltaknak megfelelően együttműködési megállapodás tervezetének kidolgozását kéri az Egyesülettel közösen, melynek elfogadásáról szeptemberben rendkívüli ülésen kíván dönteni.

 

 

Határidő: 2014. szeptember 8.

Felelős: polgármester, jegyző

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. augusztus 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző