125/2015. (VII. 21.) számú határozat – A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának tárgyalása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

125/2015. (VII. 21.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Pest Megyei Kormánymegbízott PEB/030/678-1/2015. számú törvényességi felhívása alapján a polgármester illetményének megállapításáról szóló 161/2014. (X. 20.) számú határozatát a gépkocsi költségtérítésre vonatkozó kitételét törölve módosítja, egyebekben a felhívással egyet nem értését kifejezve fenntartja.

Álláspontja szerint ugyanis a polgármester nem költségvetési szerv foglalkoztatottja, hanem az önkormányzattal, a Képviselő-testülettel áll foglalkoztatási jogviszonyban. Erre tekintettel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (2) bekezdésében meghatározott legfeljebb bruttó 200 000 Ft cafeteria keretre vonatkozó korlátozás rá nem vonatkozik.

 

Felkéri a polgármestert a döntés megküldésére a Pest Megyei Kormánymegbízottnak.

 

 

Határidő: 2015. július 22.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

        

 

                

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. július 22.

 

Dr. Horváth Béla jegyző