126/2011. (VIII.10.) számú határozata – Vis maior pályázat önrésze módosításáról és fedezete biztosításáról döntés

A Képviselő-testület a Nagymaros, Szent Imre tér (606 hrsz) keletkezett üreg hatástalanításához (ebr 37255) kapott vis maior támogatás csökkentett összege miatt a szükséges önrészt az alábbiak szerint módosítja
 
A káresemény forrásösszetétele:                                      adatok Ft-ban
Megnevezés
 
%
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül) Ft
900 000
30
Biztosító kártérítése Ft
0
 
Egyéb forrás Ft
0
 
Vis maior támogatás Ft
2 100 000
70
Források összesen Ft
3 000 000
100
 
A saját forrás finanszírozását a Képviselő-testület elsősorban MFB-ÖKIF hitel felvételével valósítja meg.
 
Felkéri a polgármestert a veszély-elhárítási munkák elvégzésére a vállalkozási szerződés megkötésére.
 
 
Határidő:           2011. augusztus 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja:      Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
                                                
 
K.m.f.