127/2011. (VIII.10.) számú határozata – Vis maior pályázat önrésze módosításáról és fedezete biztosításáról döntés

A Képviselő-testület a Nagymaros,pince és partfalomlások 2010, című (ebr 13623) pályázathoz megítélt vis maior támogatás kapcsolódó önrészét a támogatási döntésnek megfelelően az alábbiak szerint módosítja:
 
A káresemény forrásösszetétele:                                       adatok Ft-ban
Megnevezés
 
%
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül) Ft
20 040 000
30
Biztosító kártérítése Ft
0
 
Egyéb forrás Ft
0
 
Vis maior támogatás Ft
46 760 000
70
Források összesen Ft
66 800 000
100
 
A saját forrás finanszírozását a Képviselő-testület elsősorban MFB-ÖKIF hitel felvételével valósítja meg.
 
Felkéri a polgármestert a veszély-elhárítási munkák elvégzésére a Kbt. szerinti ajánlatok bekérésére, és a legkedvezőbb ajánlat alapján a vállalkozási szerződés megkötésére.
 
Határidő:           2011. augusztus 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja:      Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport