125/2011. (VIII.10.) számú határozata – A Dunai Svábok Önkormányzata Nagymaros 2011. szeptember 17-én tartandó Schwabenfest rendezvénye támogatási megállapodásának jóváhagyása

A Képviselő-testület a 2011. évi Schwabenfest támogatását az előterjesztés mellékletét képező, a nagymarosi Dunai Svábok Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodást a következő kiegészítésekkel hagyja jóvá:
Az önkormányzat tisztán, takarítva adja át a területet a rendezvényre, melyet a kérelmező ugyanígy takarítva köteles visszaadni.
 
Egyúttal a rendezvény során felavatandó Maibaum-ot a Panoráma parkolóban (1879/3 hrsz) engedélyezi felállítani, a főépítésszel egyeztetett konkrét telepítési hely és tervdokumentáció alapján.
 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
 
 
Határidő: 2011. augusztus 15., ill. szeptember 17.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                                         
 
 
 
    Petrovics László s.k.                                       dr. Horváth Béla s.k.
 
       polgármester                                                            jegyző  
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 08. 11.