126/2010. (VII. 12.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
126/2010. (VII. 12.) számú határozata

 

Határidő: 1. pont esetében 2010. augusztus 16.
2. pont esetében 2010. július 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 07. 13.