127/2010. (VII. 12.) számú határozata – Önkormányzati kitüntetések, elismerő címek adományozása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
127/2010. (VII. 12.) számú határozata


Felkéri a Humánügyi Bizottság elnökét a laudációk elkészíttetésére.
Határidő: 2010. augusztus 20.

Felkéri polgármestert a díjátadás előkészíttetésére
Határidő: 2010. augusztus 20.

Felkéri a polgármestert a díjak átadására.
Határidő: 2010. augusztus 20.

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 07. 13.