125/2010. (VII. 12.) számú határozata – Zárt ülés elrendelése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
125/2010. (VII. 12.) számú határozata

A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása napirendet – az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Szavazatszámláló Bizottság elnöke indítványát elfogadva – zárt ülés keretében tárgyalja.

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 07. 13.