124/2015. (VII. 21.) számú határozat – A Hunyadi sétányon lévő üzlethelyiség (Halas) bérlőjének kérelméről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

124/2015. (VII. 21.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Hunyadi sétány Magyar utca sarkán álló 1857/2 hrsz-ú, pavilon megnevezésű, 300 m2 területű ingatlan bérlője, Ógel Józsefné (Visegrád, Nap u. 3/4.) kérelmére az ingatlanon elvégzett helyreállítási költség 152 400 Ft összegét a bérleti díjba beszámítani engedi.

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

 

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: jegyző

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. július 22.

 

Dr. Horváth Béla jegyző